User ID   
Password   
  

ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
 
จำนวนผู้เข้าชม
1099863
ที่ว่าการ อ.แม่อาย
สถานีตำรวจภูธร
สนง.พัฒนาชุมชน
โรงพยาบาลแม่อาย
สำนักงานการเกษตรแม่อาย
สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่อาย
ห้องสมุดประชาชน อ. แม่อาย
วัดท่าตอนวรมหาวิหาร
วัดแม่อายหลวง
เทศบาล ต.แม่อาย
อบต.แม่สาว
อบต.ท่าตอน
อบต.แม่นาวาง
อบต.บ้านหลวง
อบต.แม่อาย
อบต.สันต้นหมื้อ
รร.แม่อายวิทยาคม
รร.บ้านศรีดอนชัย
รร.บ้านดง
รร.บ้านแม่สาว
รร.ราชประชานุเคราะห์ 30
รร.บ้านท่าตอน
รร.ชุมชนบ้านคาย
รร.บ้านปางต้นเดื่อ
รร.บ้านสันต้นหมื้อ
รร.บ้านห้วยป่าซาง
รร.บ้านหนองเต็ง
รร.บ้านฮ่างต่ำ
รร.บ้านแม่ฮ่าง
รร.สันป่าข่า
รร.ไทยรัฐวิทยา 12
รร.ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล
รร.บ้านห้วยปู
รร.บ้านห้วยบง
ครูมะลิสอนคณิตฯ
ครูเกษรสอนวิทย์
ชมรมคนรักต้นไม้
ชมรมคนรักดนตรี
บ้านแม่อาย
บ้านท่าตอน
เรื่องราวเกี่ยวกับแม่อาย
ทีอาร์วี 301
Oasis601
รังสิมันตุ์
ชาวดุ๊กกาดิ๊กซ่าส์
Pharinya2you
ท่าตอนชาเล่ต์
แม่กกริเวอร์วิลลาจรีสอร์ต
วังคำมูลฟิชชิ่งปาร์ค
มรดกเฮ้าส์
โรงแรมโชคธานี
โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์
อบต. แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประวัติแม่อาย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประชากร การคมนาคม

การคมนาคม

การเดินทาง            อำเภอแม่อายใช้การคมนาคมทางบก คือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 ถนนสายฝาง-ท่าตอน ซึ่งเป็นถนนราดยางตลอดทั้งสาย และออกทางเลี่ยงเมืองฝางไปจังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 173 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง จากอำเภอแม่อาย สามารถเดินทางไปยังตัวอำเภอแม่จัน เพื่อเดินทางต่อไปยัง อำเภอแม่สาย หรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย เป็นถนนราดยางตลอดสาย ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

          อีกเส้นทางเป็นการคมนาคมทางน้ำ คือ โดยสารเรือ หรือแพ จากท่าแม่น้ำกก บ้านท่าตอน ไปตามลำน้ำกก ไปยัง อำเภอเมืองเชียงราย

          สรุปโดยทั่วไปแล้วด้านการคมนาคมในพื้นที่อำเภอแม่อาย จะสะดวกเฉพาะถนนสายหลักเท่านั้น สำหรับในพื้นที่ชนบท เช่น ในตำบลบ้านหลวง ตำบลแม่นาวาง ตำบลแม่สาว ยังเป็นถนนลูกรัง และทางเกวียน ใช้ได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น หากมีฝนตกลงมา ราษฎรและส่วนราชการที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ต้องใช้การเดินทางด้วยเท้า โดบจะใช้เวลาประมาณ 4–10ชั่วโมง ในการเข้าไปถึงหมู่บ้าน ป๊อกบ้าน ในการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลก็ไม่เพียงพอ ซึ่งแต่ละเส้นทางที่เชื่อมระหว่างตำบล – หมู่บ้าน มีระยะทางยาวต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

          และมีเส้นทางสำคัญในการใช้เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกปู่หมื่น ดอกผ้าห่มปก และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่ตำบลแม่สาว เป็นถนนที่ทุรกันดาร มีความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป