User ID   
Password   
  

ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
 
จำนวนผู้เข้าชม
1100659
ที่ว่าการ อ.แม่อาย
สถานีตำรวจภูธร
สนง.พัฒนาชุมชน
โรงพยาบาลแม่อาย
สำนักงานการเกษตรแม่อาย
สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่อาย
ห้องสมุดประชาชน อ. แม่อาย
วัดท่าตอนวรมหาวิหาร
วัดแม่อายหลวง
เทศบาล ต.แม่อาย
อบต.แม่สาว
อบต.ท่าตอน
อบต.แม่นาวาง
อบต.บ้านหลวง
อบต.แม่อาย
อบต.สันต้นหมื้อ
รร.แม่อายวิทยาคม
รร.บ้านศรีดอนชัย
รร.บ้านดง
รร.บ้านแม่สาว
รร.ราชประชานุเคราะห์ 30
รร.บ้านท่าตอน
รร.ชุมชนบ้านคาย
รร.บ้านปางต้นเดื่อ
รร.บ้านสันต้นหมื้อ
รร.บ้านห้วยป่าซาง
รร.บ้านหนองเต็ง
รร.บ้านฮ่างต่ำ
รร.บ้านแม่ฮ่าง
รร.สันป่าข่า
รร.ไทยรัฐวิทยา 12
รร.ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล
รร.บ้านห้วยปู
รร.บ้านห้วยบง
ครูมะลิสอนคณิตฯ
ครูเกษรสอนวิทย์
ชมรมคนรักต้นไม้
ชมรมคนรักดนตรี
บ้านแม่อาย
บ้านท่าตอน
เรื่องราวเกี่ยวกับแม่อาย
ทีอาร์วี 301
Oasis601
รังสิมันตุ์
ชาวดุ๊กกาดิ๊กซ่าส์
Pharinya2you
ท่าตอนชาเล่ต์
แม่กกริเวอร์วิลลาจรีสอร์ต
วังคำมูลฟิชชิ่งปาร์ค
มรดกเฮ้าส์
โรงแรมโชคธานี
โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์
อบต. แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประวัติแม่อาย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประชากร การคมนาคม

ที่ตั้ง

แผนที่แม่อาย          ที่ว่าการอำเภอแม่อาย และศูนย์ราชการอำเภอแม่อาย อยู่ที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย บนถนนสายฝาง- ท่าตอน (ทางหลวงหมายเลข 1098 กิโลเมตรที่ 19) ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ 173 กิโลเมตร ไปตามถนนสายเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงหมายเลข 107) และตามถนนฝาง - ท่าตอน (ทางหลวงหมายเลข 1098) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 3 ชั่วโมง และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 900 กิโลเมตร

          พื้นที่อำเภอแม่อายตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 736.701 ตารางกิโลเมตร หรือ 475,725 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาสูงต่ำเรียงราย มียอดสูงสุดที่ดอยผ้าห่มปก และราดไปสู่ที่ราบลุ่ม แม่น้ำฝาง แม่น้ำกก แม่น้ำแม่อาย แม่น้ำแม่สาว

อาณาเขต

     - ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐเชียงตุง ประเทศพม่า
     - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเวียง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
     - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย และ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
      - ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐเชียงตุง ประเทศพม่า และตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง