User ID   
Password   
  

ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
 
จำนวนผู้เข้าชม
1099900
ที่ว่าการ อ.แม่อาย
สถานีตำรวจภูธร
สนง.พัฒนาชุมชน
โรงพยาบาลแม่อาย
สำนักงานการเกษตรแม่อาย
สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่อาย
ห้องสมุดประชาชน อ. แม่อาย
วัดท่าตอนวรมหาวิหาร
วัดแม่อายหลวง
เทศบาล ต.แม่อาย
อบต.แม่สาว
อบต.ท่าตอน
อบต.แม่นาวาง
อบต.บ้านหลวง
อบต.แม่อาย
อบต.สันต้นหมื้อ
รร.แม่อายวิทยาคม
รร.บ้านศรีดอนชัย
รร.บ้านดง
รร.บ้านแม่สาว
รร.ราชประชานุเคราะห์ 30
รร.บ้านท่าตอน
รร.ชุมชนบ้านคาย
รร.บ้านปางต้นเดื่อ
รร.บ้านสันต้นหมื้อ
รร.บ้านห้วยป่าซาง
รร.บ้านหนองเต็ง
รร.บ้านฮ่างต่ำ
รร.บ้านแม่ฮ่าง
รร.สันป่าข่า
รร.ไทยรัฐวิทยา 12
รร.ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล
รร.บ้านห้วยปู
รร.บ้านห้วยบง
ครูมะลิสอนคณิตฯ
ครูเกษรสอนวิทย์
ชมรมคนรักต้นไม้
ชมรมคนรักดนตรี
บ้านแม่อาย
บ้านท่าตอน
เรื่องราวเกี่ยวกับแม่อาย
ทีอาร์วี 301
Oasis601
รังสิมันตุ์
ชาวดุ๊กกาดิ๊กซ่าส์
Pharinya2you
ท่าตอนชาเล่ต์
แม่กกริเวอร์วิลลาจรีสอร์ต
วังคำมูลฟิชชิ่งปาร์ค
มรดกเฮ้าส์
โรงแรมโชคธานี
โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์
อบต. แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประวัติแม่อาย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประชากร การคมนาคม

ประชากร

          อำเภอแม่อายมีประชากรโดยประมาณ 74,328 คนโดยแบ่งเป็นชาย 37,142 คนและหญิง 37,146 คนเป็นชาวพื้นราบ 70% และเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ รวม 30% เป็นบุคคลสัญชาติอื่น และบุคคลบนพื้นที่สูง ที่ได้มาขึ้นทะเบียน(สำนักทะเบียนฯ)แล้ว โดยแยกเป็น
     - ชาวเขา เผ่าต่างๆ จำนวนประมาณ 7,500 คน
     - อดีตทหารจีน จีนฮ่ออพยพ ผู้พลัดถิ่น จำนวนประมาณ 3,500 คน
     - ไทยใหญ่ จำนวนประมาณ 10,000 คน